klub stowarzyszenie rodzin abstynenckich odrodzenie bytom
 
 
2009-04-06

Seminarium związane z Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości
BSRA organizuje seminarium związane z Ogólnopolskim Dniem Trezeźwości i ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane wykładem, pogadanką, wymianą doświadczeń, refleksjami na tematy:

- Kluby abstynenta jako stymulator zmian.
- Rodzina, jej funkcje i dysfunkcje w świetle przemian.
- Nowe kierunki uzaleźnień.
- Zagrożenia tożsamości.
- Los dziecka - jego rozwój, zagubienie egzystencjonalne.
- Samotność jako determinant syndromu DDD i DDA.
- Obszary przemocy.
- Alternatywy dla zdrowia jednostki.
- Zagrożenia płynące z sieci internetowej.
- Język mediów - kreowanie postaw.

Seminarium odbędfzie się 6 kwietnia 2009 r. o godz. 16-20 w siedzibie BSRA przy ulicy Wrocławskiej 5.

Prowadzący: mgr Andrzej Paweł Mzyk - socjolog, terapeuta uzależnień
      i mgr Ewa Kuczyńska - psycholog

Goroąco zapraszamy!


Powrót do strony głównej