klub stowarzyszenie rodzin abstynenckich odrodzenie bytom
 
 

Plan pracy na 1 półrocze 2023 r.


Plan pracy na pierwsze półrocze 2023 r.

Styczeń
-zebranie zarządu

- spotkania rodzinne
- obsługa telefonu informacyjno - konsultacyjnego

Luty
- Dyżur w Kuratorium - "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"
-spotkania rodzinne
-walentynki
- obsługa telefonu informacyjno-konsultacyjnego

Marzec
-zebranie zarządu
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- obsługa telefonu informacyjno-konsultacyjnego
- spotkanie rodzinne

Kwiecień
-zebranie zarządu

- Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
- warsztaty terapeutyczne
- obsługa telefonu informacyjno-konsultacyjnego
- spotkania rodzinne
-Walne Zebranie sprawozdawczo finansowe

Maj
-zebranie zarzadu

- warsztaty terapeutyczne
- Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2022 w Małym Cichym
- spotkania rodzinne
-dwa oboziki terapeutyczne w Osrodku w Zielonej
- obsługa telefonu informacyjno-konsultacyjnego

Czerwiec
- spotkania Jasnogórskie
-zebranie zarządu
-Święto Rodziny (Dzień Dziecka,Matki i Ojca( Integracja rodzin i dzieci w postaci wycieczki do Zawoji)
-letnie obozy terapeutyczne 
- obsługa telefonu informacyjno-konsultacyjnego
- spotkania rodzinne
- wspólne grillowanie w Alwerni
- warsztaty terapeutyczne


Lipiec
-warsztaty stacjonarne
-obozowe lato w Zielonej(2 wyjazdy po 20 osób)
-spotkania Społeczności
-obsługa telefonu

Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł:  Tytuł: