klub stowarzyszenie rodzin abstynenckich odrodzenie bytom
 
 

Historia klubu


Klub "Odrodzenie powstał w 1977 roku.

Pierwsza siedziba Klubu mieściła się przy Poradni Odwykowej w Bytomiu na ul. Powstańców Warszawskich 15
Minął jakiś czas i Klub Anonimowych Alkoholików przekształca się w Klub Wzajemnej Pomocy „Odrodzenie”, a także otrzymuje nowe pomieszczenia w Bytomiu przy ul. Korfantego 28.
Klub początkowo liczy 45 członków, którymi byli pacjenci Poradni, potem liczba ta wzrasta do 100 członków wraz z rodzinami.
Wreszcie w latach 80 powstaje Klub Abstynenta „Odrodzenie” , natomiast w roku 1993 przenosi swoją siedzibę do lokalu przy Rynku 7.
Pomieszczenia wyposaża Zespół Opieki Zdrowotnej w Bytomiu, który patronuje Klubowi.

Rozwijają się Sekcje:
- sportowa
- fotograficzna
- plastyczna
- psychoterapii rodzinnej
- kulturalno-oświatowa
- PTTK
które pomagają członkom spędzać wolny czas w trzeźwy sposób.

Organizowane są wyjazdy dla chętnych do miejscowości na terenie całej Polski, podczas których wyjeżdżający biorą udział w terapiach , zabawach oraz imprezach sportowych.

 

 

Organizowane są zabawy :
- sylwestrowe
- karnawałowe
- rocznicowe

 

 

Członkowie Klubu uczestniczą w maratonie trzeźwości w czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski:

 

Uczestniczymy jako klub w imprezach sportowych.
Członkowie Klubu korzystają z pomieszczeń klubowych, gdzie organizują uroczystości rodzinne.
W klubie zaczynają się odbywać Wesela i Komunie:

 

Decyzją Urzędu Miejskiego Klub kolejny raz zmienia swoją siedzibę z Rynku 7 na Wrocławską 5.
Ponowny remont pomieszczeń.
Dzięki klubowiczom siedziba nabiera nowego wyglądu.
TAK BYŁO:

 

 

A TAK JEST TERAZ:

 

 

Funkcje Prezesów na przestrzeni lat pełnili:

FABIAŃCZYK RYSZARD
EKIERT ALFRED
CIEŚLA ZBIGNIEW
MULLER EDWARD
ŚMIGANOWSKI ZBIGNIEW
NOWAK STANISŁAW
RYCHLEWSKI RYSZARD
CHABRZYK MAREK
ŚMIGANOWSKI ZBIGNIEW

Na początku roku 2006 odbywa się walne zebranie członków klubu.
Poprzedni Zarząd otrzymuje absolutorium.
Styczeń 2006 - powołanie nowego zarządu. Zaczyna się nowy okres w działalności klubu! Nowe wyzwania dla nowego zarządu.
Prezesem zarządu zostaje wybrany Stefan Walaszek,
V-ce prezesem zarządu - Hubert Grządziel,
Skarbnikiem zarządu - Jerzy Hanak,
Sekretarzem zarządu - Danuta Sobiesiak-Pałka,
Członkiem zarządu - Bogusław Cołka,
pomoc zarządowi oferuje: Halina Pałka, która podejmuje się obowiązków księgowej.

Klub „Odrodzenie” bierze udział w organizowanych imprezach przez różne kluby na terenie całej polski, reprezentują go członkowie klubu.
Na turnieju tenisa stołowego organizowanym przez klub z Jaworzna, Bytom rezprezentuje: Roman, Mietek, Gerard, Erwin.

Na XII Międzynarodowym Abstynenckim Festiwalu Muzycznym Leśna 2006 - bytomski klub reprezentują: Danusia, Małgosia, Roman, Paweł.
3 miejsce zajęła: Danusia z gitarą!

Kolejny festiwal to XV Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2006” w Olsztynie k/Częstochowy, tam reprezentują „Odrodzenie” Bytom: Danusia, Monika, Mietek, Paweł.

Zajęcia terapeutyczne w chorzowskim Skansenie prowadzi Ewa Kuczyńska.
Ewa Kuczyńska oferuje swój czas dla klubowiczów poprzez dyżury w siedzibie klubu. Osoby potrzebujące rozmowy mogą się z nią spotkać i otrzymać wsparcie i pomoc.

Ponownie zaczyna ukazywać się „biuletyn” klubu.

Rok 2007
Od tego roku klub zmienia dotychczasową nazwę na Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Odrodzenie”.